PRISESÆTNING OG INDTJENINGSTAB – DE FLESTE OVERSER STORE POTENTIALER

PRISESÆTNING OG INDTJENINGSTAB – DE FLESTE OVERSER STORE POTENTIALER

Mange virksomheder fejlopfatter deres kunders modvilje mod højere priser med fravær af muligheder for prisstigninger. Forbrugere og kunder ønsker naturligvis lavere priser og større rabatter, men ofte afslører konkret adfærd i markedet noget ganske andet; nemlig muligheder for en bedre prissætning. Quantic market intelligence har gennem lang tid monitoreret forbrugeradfærd og fundet store ”indtjeningslommer” i selv prispressede markeder. Mange virksomheder tør dog ikke realisere disse til tider store gevinster ved hjælp af aggressiv prissætning. Hvorfor?

Flere forhold gør sig gældende, men specielt nedenstående 4 forhold er årsag til, at virksomheder overser ”prislommer” og dermed indtjeningsmuligheder.

Pointer:

  • Fejltolkning af markedsformer og prisdannelse (også på digitale platforme og markeder). Dette giver u-realiserede potentialer og tabt indtjening. Alt for mange aktører ”pristilpasser”, til trods for der faktisk er faktorer som skaber prisrum i selv konkurrenceprægede markeder.

  • Adfærd og situation – markedsform og hukommelse betinger prisfølsomheden, ikke industristrukturen i sig selv. Det vil være den konkrete kunde/forbrugeradfærd, herunder kundens prishukommelse, som betinger muligheder i eksempelvis prisdifferentiering og/eller ”pris-op” situationer. Ofte har udbyderen større tolerancer til sin rådighed end man tror. Observer ikke kun dine konkurrenter, men også dine slutbrugeres adfærd og du vil finde store muligheder!

  • Adfærd – prisarketyper og situationer – Større potentialer i differentiering og forståelse af ”pris-arketyper” – specielt på nettet – giver retningen. I en hel del markeder har forskellige forbrugersegmenter forskellig adfærd, en adfærd som bl.a. er psykografisk begrundet. Det betyder i princippet, at traditionel pris-elasticitet er ”aflyst”, i hvert fald indenfor visse prisgrænser. I andre tilfælde vil det være købssituationen som aflyser ”pris-elasticiteten”. Den samme forbruger kan således have forskellige følsomheder til pris (… og rabat) på forskellige tidspunkter og steder.

  • Hvad driver fremtiden? – Viden om adfærd og adfærdsændringer, ikke digital viden i sig selv. Ofte hævdes det, at internettets ”robotter” vil imødekomme blandt andet ovenstående forhold. Det er imidlertid ikke rigtigt. For hvis alle aktører i et marked, har delvis forkerte fortolkninger af markedstypen, situationen eller adfærden, så gentager robotten blot denne fejl. Hertil kommer, at indtil flere søgemaskiner og robotter, er blevet afsløret i ukorrekt, begrænset eller manipulativ gengivelse af, hvad der er laveste pris. Det betyder, at dem der sætter priserne, med fordel kan og bør se på adfærd frem for bagud skuende prisobservationer. Et tilbageblik vil nemlig kun bekræfte det irrationelle og ikke give indsigt i mulighederne for merindtjening. 

For mere information: http://quantic.dk/services/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/quantic-aps/

Close Menu

ldkkjlkdfjjk

ldkjglkdjglkjld