KØDFRI DAGE I DANMARK

Hvor mange danske husstande har én kødfri dag

Der har igennem de sidste 4-5 år været et voksende fokus på CO2 og fødevarer. I det perspektiv har det været vores målsætning at klarlægge, hvor mange danskere, der har kødfrie dage i løbet af en uge.

Udover implikationerne for miljøet er der store økonomiske implikationer for producenterne og detaillister. For producenter kan det betyde, at produktionen skal omlægges eller nye produkter udvikles til at møde fremtidens behov. For detaillister kan det betyde, at der skal ændres markant i disponeringen af ”hyldeplads”, eksempelvis færre fryse- og køleskabe.

Samfundsmæssigt og kulturelt er vi i gang med en rivende udvikling, hvor hele paradigmet for måltider er under ændring. Nye normer, sundhedsregler og produkter er med til at ændre adfærden for danske husstande i dagligdagen.

Denne rapport giver et klart overblik over hvilke segmenter og husstande, der har kødfrie dage. Samtidig viser rapporten også, hvor disse segmenter foretrækker at handle, og om deres indkøbsadfærd er anderledes end gennemsnittet.

Vi håber, du vil finde inspiration og vejledning i rapporten.

God læselyst.

 

Daniel Kim Soren                                 Morten Buus

Telefon: +45 40 91 99 66                     Telefon: +45 51 92 04 35
E-mail: dso@quantic.dk                       E-mail: mbu@quantic.dk 

Rapporten er på 40 sider og indeholder geografi, demografi, livsstilsgrupper, foretrukne supermarkeder, foretrukne kioskkæder m.m.

Pris 2.700 kr. ekskl. moms.

Close Menu

ldkkjlkdfjjk

ldkjglkdjglkjld