QUANTIC

BETTER BUSINESS DECISIONS

DANSKERNES BRUG AF TILBUDSAVISER

I løbet af de sidste 18 måneder er der sket et meget stort skift i danskernes adfærd i forhold til køb af dagligvare. Det er blandt andet sket på baggrund af en stigende inflation.

Danskerne har i denne periode forsøgt at beskytte sig mod inflationen, og et af resultaterne er blandt andet, at to tredjedele af de danske husstande læser tilbudsaviser fast hver uge. Mange husstande læser både 3, 4 og 5 tilbudsaviser om ugen.

Det er vores forventning, at der vil være et stigende pres fra dagligvarekæderne og et fortsat øget fokus på tilbud i 2024. Det betyder, at kampagneplanlægningen og brugen af tilbudsaviser vil være vigtigere end nogensinde før.

I dag er udgifterne til annoncetillæg m.m. for leverandører en af de største poster i salgs- og marketingbudgettet. I mange tilfælde er værdien på niveau med store mediebudgetter. Denne rapport giver leverandører et redskab til aktivt at arbejde med tilbudsaviser.

Vi har opstillet et begrebsunivers, identificeret KPI’er og målgrupper, således at leverandører fremover i højere grad kan evaluere kædernes tilbudsaviser i forhold til egne målsætninger.

Antal læsere, kontaktpriser og målgrupper

Andel af kædens egne kunder der læser de respektive aviser

Dobbeltdækning og evne til at skabe ny trafik

4.900 kr. ex. moms

 
25% rabat til Quantic kunder og medlemmer af MLDK

Download

 
Introduktion og indholdsfortegnelse
 

OBS 

Ved samtidig ordre: For yderligere 900 kr. fås en updateret rapport 1. februar 2024.
 

Close Menu